BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 2017

(Áp dụng từ ngày 01/01/2017)  |  ĐVT: 1000 VNĐ/Khách)

 
LỘ TRÌNH SỐ LƯỢNG KHÁCH
4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 29 đến 45
Đà Nẵng – Hội An ( 1 chiều ) 400 500 600 Hợp đồng
Đà Nẵng – Hội An ( 2 chiều ) 600 700 800 Hợp đồng
Đà Nẵng – Huế (1 chiều ) 1200 1400 1500 Hợp đồng
Đà Nẵng – Huế ( 2 chiều ) 1500 1700 1800 Hợp đồng
Đà Nẵng – Bà Nà ( 1 chiều ) 450 500 600 Hợp đồng
Đà Nẵng – Bà Nà ( 2 chiều ) 650 700 800 Hợp đồng
Đà Nẵng – Mỹ Sơn ( 2 chiều ) 1050 1150 1300 Hợp đồng
Đón /Tiễn Sân bay – KS Đà Nẵng 250 300 450 Hợp đồng

Lấy lại mật khẩu

Hãy nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi tới bạn đường dẫn để thiết lập lại mật khẩu của bạn
Tôi đã nhớ ra mật khẩu của mình